Ako môžete pomôcť

  • Dve percená z vašich daní je v Nepále veľmi veľa. Darujte ich na štúdium.

Poberateľ: BarefootKidz o.z.   IČO: 42264618

Evidenčné číslo: 305/2022

 

  • Pošlite peniaze na školné. To je to jediné, čo decká potrebujú. Keď doštudujú, postarajú sa o seba.

IBAN: SK50 0200 0000 0030 6715 8156

Názov banky: VUB Banka

Swift: SUBASKBX

ČO NETREBA:

  • staré veci na oblečenie, hračky, atď (poštovné stojí viac, ako kúpa nového v Nepále…)
  • nepotrebujeme dobrovoľníkov. Celkovo veľmi nepodporujeme Voluntourism. Chceme, aby si naše nepálčatá pomohli sami. K tomu potrebujú len vzdelanie a na to im zháňame peniaze.